Salg av masser

Bulldozer Maskinlag Produksjon produserer CE-godkjente masser i forskjellige pukkfraksjoner:

  • Strøsand:      2-6mm
  • Subbus:        0-8mm
  • Grus:            0-16mm og 0-32mm
  • Singel:          8-16mm og 16-32
  • Kult:             10-63mm og 32-120mm
  • Vi lagrer 2-6mm og 8-16mm i telthall for å hindre innblanding av snø og tele.

Produktene omfattes av følgende standarder: 
NS-EN 13242: 2002+A1:2007+NA:2009, og våre produkter kan brukes som tilslag for mekanisk stabiliserte og hydraulisk stabiliserte materialer til bruk i bygg- og anleggsarbeid og vegbygging.

Våre pukkverk:

  • Brattåsen, Hadsel kommune
  • Karihaugen, Sortland kommune

Vi har egne mobile knuseverk og tilvirker også spesielle fraksjoner på bestilling. Massene selges over vekt og leveres til kunden etter avtale.

Ta kontakt for tilbud eller bestilling: 76 11 08 00 / e-post: firmapost@bulldozer.no