boring gjennom vei

Retningsstyrt boring

Bulldozer Maskinlag Entreprenør har utstyr for å bore i løse masser på en retningsstyrt måte. Med dette utstyret kan man unngå å grave grøft for rør.

  • Borer i masser som jord og morene
  • Dimensjoner 40-250mm
  • Praktisk borelengde rundt 100 meter
  • Hovedsakelig for legging av trekkerør men kan også brukes til selvfallsledning der man har mye fall på ledningen

Ta kontakt for tilbud eller bestilling: 76 11 08 00 / e-post: firmapost@bulldozer.no