Sentral godkjenning

Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS, org.nr: 979473524, er et sentralt godkjent foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010. Virksomheten er godkjent innenfor følgende godkjenningsområder:

Utførelse av:
- Landskapsutforming i tiltaksklasse 3
- Riving- og miljøsanering i tiltaksklasse 2
- Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 3
- Utførelse av Veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 3

Ansvarsforsikring
Godkjent opplæringsbedrift
Yrkesskadeforsikring

Godkjenningen er gitt i medhold av plan- og bygningsloven og forskrift om byggesak av Direktoratet for byggekvalitet: www.dibk.no Godkjenningen er gyldig til 21.11.2021

Ta kontakt for tilbud eller bestilling: 76 11 08 00 / e-post: firmapost@bulldozer.no