Lærlinger

Godkjenning som lærebedrift i anleggsmaskinførerfaget
Nordland fylkeskommune har i henhold til Opplæringsloven § 4-3 godkjent Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS som lærebedrift. Godkjenningen er gitt på grunnlag av at virksomheten kan gi opplæring i samsvar med læreplan for faget, og har flere godkjent faglig leder.

I samarbeid med OKAB utdanner vi årlig flere fagarbeidere.