Vintervedlikehold

Vi utfører vintervedlikehold som snørydding og strøing av

  • Veg
  • Busslommer
  • Gang- og sykkelveg (gangbane)
  • Fortau
  • Parkeringsplasser
  • Snuplasser
  • Andre plasser (eksempel ved bygg og anlegg)

 


 

Våre kunder er

  • Offentlige oppdragsgivere
  • Bedrifter 
  • Privatpersoner

​Ta kontakt for tilbud eller bestilling:
76 11 08 00 / e-post: firmapost@bulldozer.no