Veg, sprenging og boring

Veg
Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS har utviklet og effektivisert gode metoder for veibygging. Våre oppdragsgivere har vært og er Statens vegvesen og samtlige kommuner i Vesterålen. Vi har kompetente og dyktige medarbeidere med bred erfaring og utprøvd metodikk. I vår virksomhet vet alle ansatte hva som skal til for å produsere meter og skape resultater. Vi stiller store krav til nøyaktighet og innmåling, dokumentasjon og fremdrift, og det ferdige produktet.

Boring og sprenging
Vi har utstyr og kompetanse for å ta store og mindre bore- og sprengningsjobber

  • Borerigger og boretårn fra 3-30 tonn
  • Håndholdt boreutstyr
  • Bergsprengere med god kompetanse
  • Godkjent ADR-transport av farlig gods og sprengstoff
  • Bergsprengningsleder og sikkerhetsrådgiver
  • Utstyr for måling av rystelser ved sprengning

Retningsstyrt boring
Bulldozer Maskinlag Entreprenør har utstyr for å bore i løse masser på en retningsstyrt måte. Med dette utstyret kan man unngå å grave grøft for rør eller krysse vei, uten å grave gjennom veien. Borer i masser som jord og morene.

  • Dimensjoner 40-250mm
  • Praktisk borelengde rundt 100 meter
  • Hovedsakelig for legging av trekkerør men kan også brukes til selvfallsledning der man har mye fall på ledningen

Ta kontakt for tilbud eller bestilling: 76 11 08 00 / e-post: firmapost@bulldozer.no