rørinspeksjon, spyling og slamsuging.

Rørvakta AS utfører rørinspeksjon, spyling og slamsuging.

Rørinspeksjon ved bruk av avansert kamerautstyr. Utfører kartlegging og TV-inspeksjon av rør før og etter inngrep. Inspeksjonen filmes og lagres som dokumentasjon.

Spyling og slamsuging av tette vann- og avløpsrør åpnes ved bruk av høytrykksspyling med kaldt eller varmt vann, eller vi utføre rensing med roterende dyser.

 • Avløpsledninger – tining og spyling
 • Fjerning/suging av alle typer flytende og godt fuktige masser
 • Husdyrgjødsel – suging og transport til anvist sted
 • Høytrykksspyling for å fjerne grus, røtter, rust og andre avleiringer i rør
 • Oversvømte garasjer, kjellere og portrom - slamsuging og tømming.
 • Rør - tining og spyling
 • Sandfang – spyling og tømming. Leveres til godkjent deponi.
 • Septiktanker - slamsuging og tømming. Leveres til godkjent deponi.
 • Slam og fettavskillere - tømming og spyling. Leveres til godkjent deponi.
 • Vannledninger – tining, rensing og utspyling
 • Veier og parkeringsplasser - spyling

Vi utfører forebyggende tiltak
Vær i forkant av problemet. Vannlekkasjer og avløpsblokkeringer kan påføre store materielle skader på materiell og eiendom.

Ta kontakt for tilbud eller bestilling: 76 11 08 00 / e-post: firmapost@bulldozer.no