Grøntanlegg

Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS prosjekterer eller oppgraderer grøntanlegg:

 • Bark/jord/singel/asfalt
 • Belegningsstein
 • Beplantning/vegetasjon
 • Brostein
 • Ferdigplen
 • Grunnarbeid og legging av granitt
 • Heller
 • Kantstein
 • Opparbeiding for beplanting av deler eller hele eiendommen
 • Skifer
 • Støttemurer
 • Trapper

Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS prosjekterer og bygger ditt nye uteområde! Vi har fagkompetanse i anleggsgartnerfaget, med erfaring fra både mindre private og større offentlige grøntanlegg. Vi utfører alt av arbeid innen landskapsutforming og ivaretar hele prosessen fra uttrauing til ferdig toppdekke. Ønsker du å opparbeide plen og hage med jord og beplantning, eller gårdsplass med natur og betongstein? Vi utfører arbeidet og sørger for et godt resultat, tilpasset dine behov og omgivelsene rundt.

Ta kontakt for tilbud eller bestilling: 76 11 08 00 / e-post: firmapost@bulldozer.no