Geomåling

Bulldozer Maskinlag Geopro AS har lang og bred erfaring innenfor landmåling. Vi tilbyr tjenester for offentlige myndigheter, bedrifter og private aktører.
Vi utfører innmålinger og utsetting etter spesifikasjoner og bestilling fra byggherre og gjeldende lover og regler. Dokumentasjon i form av tegninger, sjekklister og beskrivelser. Vi utfører:

 • Areal og volumberegninger
 • Damanlegg o.l.
 • Byggegroper
 • Fyllinger
 • Tomter - små og større prosjekt
 • VA-nett
 • Vei
 • Reguleringsplaner og bebyggelsesplaner.
 • Masseberegning
 • Målebrev
 • Sluttdokumentasjon i standardiserte format.
 • Innmåling terreng
 • Påvisning av eiendomsgrenser
 • Innmåling og utsetting av infrastruktur
 • Vi tilby måletjenester med totalstasjon og GPS.

Vi lager digitale 3D modeller av prosjekter som vi overfører til våre gravemaskiner. Digitale 3D modeller bidrar til nøyaktighet og kvalitet på utførelsen av samtlige grave-oppdrag.

Ta kontakt for tilbud eller bestilling: 76 11 08 00 / e-post: firmapost@bulldozer.no