boring og sprenging

Boring og sprenging
Vi har utstyr og kompetanse for å ta store og mindre bore- og sprengningsjobber

  • Borerigger og boretårn fra 3-30 tonn
  • Håndholdt boreutstyr
  • Bergsprengere med god kompetanse
  • ADR-transport av farlig gods
  • Bergsprengningsleder og sikkerhetsrådgiver
  • Utstyr for måling av rystelser ved sprengning

Ta kontakt for tilbud eller bestilling: 76 11 08 00 / e-post: firmapost@bulldozer.no