Russvik Minikraftverkt

Russvik Minikraftverkt

Byggherre: Nordkraft AS

Grunnentreprenør: Bulldozer Maskinlag Entreprenør.

Oppstart 01.02.2020

Ferdigstillelse: 01.02.2021

Litt om prosjektet:

Russvikelva ligger i Tyssfjord kommune i Norland og renner gjennom Russvikdalen fra vannskillet
mot Nordalen til utløpet i Inner Tyssfjorden ved Russvik. Kraftverket skal utnytte et ca 99 m fall med
inntaksdam.
Kraftverket bygges som veiløst prosjekt med adkomst via båt fra Kjøpsvik. Fra kraftstasjon til
inntaksområdet eksisterer det en anleggsvei som skal brukes i byggeperioden.

Stasjonen skal bygges med maskingulv. Bygget føres opp i betong.

Nedre Botnelva ligger i Russvikdalen og drenerer til Russvikvannet. Kraftverket skal utnytte et fall på ca 410 m.

Adkomst til øvre del vil gå gjennom nedre del og vei anlagt på sørsiden av Russvikvannet. 
 

Andre prosjekter