Visjon og Verdier

Visjon

Vi skaper innovative og varige løsninger for våre kunder

 

 

 

 

 


Våre verdier
BM-konsern har fire verdier som er forankret i vår arbeidshverdag

• Handlekraft
• Tydelig
• Utviklende
• Spille god
Disse verdiene skal være kjent for alle ansatte i konsernet og være rettesnor for all vår virksomhet.

Ta kontakt for tilbud eller bestilling: 76 11 08 00 / e-post: firmapost@bulldozer.no

Ta kontakt for tilbud eller bestilling: 76 11 08 00 / e-post: firmapost@bulldozer.no